Adresy

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej

Telefony

Dyżurni: 89 527-00-00 lub 89 19-288

E-MAIL

olsztynski.telefon.zaufania@gmail.com

SKYPE

olsztynski.telefon.zaufania

GG

11615660